X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت:1:19:39عصر
کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان مدیریت پسماند شهرداری ایلام در تابستان سالجاری تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح ادارات، کانونهای فکری و پرورشی کودکان و نوجوانان، پایگاهها، مساجد و در محلات برای بانوان خانه دار آغاز نمودند. هدف از اجرای این آموزش بستر سازی برای فعالیت سازمان( که در سال 1397 رسما فعالیت خود را آغاز نمود) و همچنین فرهنگ سازی در سطوح مختلف جهت کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماندهای خشک شهر است.


کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند

کارشناسان سازمان مدیریت پسماند تور آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماندهای خشک را در سطح شهر ایلام آغاز نمودند
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها