X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

عملیات گندزدایی و ضدعفونی ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت:8:47:58صبح
عملیات گندزدایی و ضدعفونی ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس دوشنبه نوزدهم اسفندماه ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام با مواد گندزا ضدعوفنی و گندزدایی شدند.


عملیات گندزدایی و ضدعفونی ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام

عملیات گندزدایی و ضدعفونی ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام

عملیات گندزدایی و ضدعفونی ناوگان خدمات شهری شهرداری ایلام
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها