X گزینه های شخصی سازی:
  • تغییر سایز صفحه:

نیروی فعال دفتر حوزه شهردار در امر تفکیک پسماند از مبداء درساختمان‌ شهرداری .

۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:9:35:48صبح
از نیروهای خدماتی فعال در امر تفکیک پسماند از مبدا در ساختمان‌های شهرداری تجلیل میشود .
نیروی فعال دفتر حوزه شهردار  در امر تفکیک پسماند از مبداء درساختمان‌ شهرداری .

از نیروهای خدماتی فعال در امر تفکیک پسماند از مبدا در ساختمان‌های شهرداری تجلیل میشود .
نیروی فعال دفتر حوزه شهردار  در امر تفکیک پسماند از مبداء درساختمان‌ شهرداری .
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ایلام ، با توجه به آموزش‌های تفکیک پسماند از مبداء به پرسنل شاغل در شهرداری ، پس از ارزیابی نحوه فعالیت آنها از همکار فعال دفتر حوزه شهردار  که به نحوه صحیح تفکیک از مبداء را انجام می‌دهد تقدیر شد .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها